ongevallenverzekering

veelgestelde vragen

veelgestelde vragen ongevallenverzekering

De dekking van de ongevallenverzekering loopt tot op de laatste dag van het jaar waarin je 75 wordt óf wanneer je overlijdt. Je partner is meeverzekerd tot op de laatste dag van het jaar waarin hij of zij 75 jaar wordt. Inwonende kinderen en kinderen die elders wonen vanwege hun studie zijn meeverzekerd tot op de laatste dag van het jaar waarin zij 28 worden. Je kunt je gezinssamenstelling zelf wijzigen in jouw online polismap. De verzekering eindigt niet vanzelf.

Lees verder

Ja, de ongevallenverzekering van HEMA geldt in alle landen ter wereld.

Lees verder

Met de ongevallenverzekering ben je verzekerd voor een bedrag van € 10.000,- bij overlijden, maximaal € 50.000,- bij blijvende invaliditeit en maximaal € 1000,- voor tandheelkundige hulp.

Lees verder

De ongevallenverzekering wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. De dekking eindigt automatisch in de volgende gevallen:

  • op de laatste dag van het jaar waarin de verzekerde 75 jaar is geworden
  • op de laatste dag van het jaar waarin een verzekerd kind 28 jaar is geworden (hiermee eindigt de dekking voor je kinderen)
  • door het overlijden van de verzekerde De ongevallenverzekering van HEMA is dagelijks opzegbaar dus je kunt de verzekering zelf opzeggen wanneer je wilt.
Lees verder

Als je kiest voor een ongevallenverzekering voor 2 volwassenen is je partner ook meeverzekerd. Als je een ongevallenverzekering voor 1 of 2 volwassenen met kinderen afsluit, dan zijn zowel je thuiswonende, als je uitwonende studerende kinderen meeverzekerd tot een leeftijd van 28 jaar. Jij en je partner zijn verzekerd tot een leeftijd van 75 jaar.

Lees verder

Nee, voor de ongevallenverzekering is geen medische keuring.

Lees verder

Als je een ongevallenverzekering hebt afgesloten voor de juiste gezinssamenstelling (1 of 2 volwassenen met of zonder kinderen), zijn jouw partner en kinderen meeverzekerd. Voor kinderen geldt dat zij meeverzekerd zijn tot zij 28 jaar oud zijn. Ook uitwonende kinderen tot 28 jaar zijn meeverzekerd als zij voor hun studie op kamers wonen. Uw partner is tot hij of zij 75 jaar oud is meeverzekerd.

Lees verder

Ja, als jouw kinderen vanwege hun studie elders wonen, zijn zij tot 28 jaar gewoon meeverzekerd. Hiervoor moet je bij het afsluiten bij gezinssamenstelling kiezen voor 1 of 2 volwassenen met kinderen. Je kunt de gezinssamenstelling altijd zelf wijzigen in jouw online polismap.

Lees verder

Als je overlijdt en je bent precies 75 jaar of jonger, dan betalen wij € 10.000,-. Als je blijvend invalide wordt en je bent precies 75 jaar of jonger dan betalen we maximaal € 50.000,-. Het hangt er vanaf welk onderdeel van jouw lichaam je verliest of niet meer kunt gebruiken. Bij aantasting van jouw gebit na een ongeval keren wij voor medische of tandheelkundige kosten maximaal € 1000,- uit.

Lees verder

Nee de ongevallenverzekering kent geen eigen risico.

Lees verder

Als je schade bij iemand anders hebt gemaakt, valt dit onder je aansprakelijkheidsverzekering. Schade kun je online melden via de knop “schademelden”. Zodra je bent ingelogd in je online Polismap, klik je nog een keer op de knop “schademelden”. Daarna kun je ons stapsgewijs uitleggen om wat voor schade het gaat en wat er precies gebeurd is.

Lees verder

Een ongeval of overlijden moet je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 jaar aan ons doorgeven. Voor spoedeisende hulp kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met de alarmcentrale op +31 (0)71- 3641832. Bij HEMA kun je voor alle schadeverzekeringen online je schade melden. Alleen voor de dierenverzekering hebben we een declaratieformulier. Klik op "schade melden" om te starten met jouw schademelding.

Lees verder

Als je jouw kinderen hebt meeverzekerd (hierbij heb je bij gezinssamenstelling gekozen voor 1 of 2 volwassenen met kinderen), zijn thuiswonende kinderen meeverzekerd tot de laatste dag van het jaar waarin zij 28 jaar worden. Als jouw kinderen uitwonend zijn vanwege hun studie dan zijn zij ook meeverzekerd tot de laatste dag van het jaar waarin zij 28 jaar worden. Dit geldt ook voor pleeg- en stiefkinderen.

Lees verder

De ongevallenverzekering van HEMA keert een vooraf vastgesteld bedrag uit wanneer jij of één van je gezinsleden (als zij meeverzekerd zijn) blijvend invalide wordt of overlijdt na een ongeval. Met de ongevallenverzekering ben je niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld verzekerd.

Lees verder