je eigen risico gespreid betalen

 • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders
 • online en telefonisch bereikbaar
 • genieten van 10% extra winkelkorting bij HEMA

je eigen risico gespreid betalen

Heb je zorg nodig? Dan betaal je de eerste 385,- van je zorg uit de basisverzekering zelf. Dat noemen we het verplicht eigen risico. Kies je voor het gespreid betalen van je eigen risico, dan betaal je dat bedrag niet in één keer, maar over 10 termijnen. Dat is dan 38,50 per maand.

Betaal je het eigen risico in 2024 in 10 termijnen? Dan wordt de regeling voor 2025 automatisch verlengd. Wil je in 2025 je eigen risico gespreid gespreid betalen, en doe je dat in 2024 niet? Meld je alvast aan, doe dat in ieder geval uiterlijk op 27 januari 2025, na deze datum is het niet meer mogelijk om het voor 2025 te regelen.

zo werkt het

 • aanvragen kan in mijn zorgoverzicht
 • je betaalt per persoon van februari tot en met november per maand het eigen risico in termijnen
 • de termijnen worden automatisch afgeschreven
 • teveel betaald? Dit bedrag krijg je terug in mei van het volgende jaar terug

termijnbetaling eigen risico

wanneer wordt het bedrag afgeschreven?

Bij vooraf gespreid betalen, betaal je via een automatische incasso je eigen risico met een vast bedrag per maand en dat voor 10 maanden lang. In het onderstaande schema kun je zien wanneer de automatische incasso van je rekening wordt afgeschreven.

termijn datum in 2024
termijn 1 dinsdag 6 februari 2024
termijn 2 maandag 4 maart 2024
termijn 3 donderdag 4 april 2024
termijn 4 maandag 6 mei 2024
termijn 5 dinsdag 4 juni 2024
termijn 6 donderdagdag 4 juli 2024
termijn 7 maandag 5 augustus 2024
termijn 8 woensdag 4 september 2024
termijn 9 vrijdag 4 oktober 2024
termijn 10 maandag 4 november 2024

eindoverzicht

Je ontvangt van ons een e-mail dat we je eindoverzicht hebben opgemaakt. De uitleg staat in je berichten in mijn zorgoverzicht. Als je geld van ons tegoed hebt, dan storten we dit binnen 3 weken op je rekening. Je ziet als volgt waarvoor het eigen risico is ingehouden:

 • kies 'Mijn Zorgkosten'
 • klik in het linkermenu op 'Eigen risico'
 • zet het filter op het juiste jaar

Je ziet alleen de zorgkosten van jezelf en meeverzekerde kinderen tot 16 jaar. In verband met de privacy moeten overige medeverzekerden zelf inloggen op mijn zorgoverzicht.

HEMA beëindigt de regeling als:

• Je niet op tijd betaalt. • Je overstapt naar een andere verzekeraar. • De polis eindigt, bijvoorbeeld bij echtscheiding. • Bij overlijden loopt gespreid betalen voor de overgebleven verzekerde gewoon door

Heb je een lopende regeling? Dan hoef je de regeling voor het volgende jaar niet opnieuw aan te vragen. Deze verlengen we automatisch. Wil je dit niet? Zeg dan de regeling voor 27 januari op in Mijn zorgkosten via mijn zorgoverzicht

betalingsregeling aanvragen

Lukt het even niet om je zorgpremie, verplicht eigen risico of eigen bijdrage in één keer te betalen? Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling kan je hier vinden.

veelgestelde vragen

 1. Als je 4 maanden geen premie hebt betaald, informeren wij jou en jouw medeverzekerden dat de zorgverzekeraar van plan is je te melden bij het CAK, zodra je 6 maanden of langer geen premie hebt betaald. Als de zorgverzekeraar je meldt bij het CAK betekent dit dat het CAK over zal gaan tot heffing van de bestuursrechtelijke premie.
  1. de zorgverzekeraar zal de melding (nog) niet doen als je op tijd laat weten dat je vindt dat je geen schuld heeft bij de zorgverzekeraar. Of als je op tijd laat weten dat je vindt dat de hoogte van de schuld niet juist is. Je bent op tijd als je de zorgverzekeraar daarover een brief stuurt, maximaal 4 weken nadat je door ons geïnformeerd bent. De zorgverzekeraar zal dan onderzoeken of zij jouw schuld goed hebben berekend. Als de zorgverzekeraar vindt dat zij jouw schuld goed hebben berekend dan informeert de zorgverzekeraar jou daarover. Als je het niet eens bent met dat oordeel van de zorgverzekeraar dan kan je dit voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of aan de burgerlijke rechter. Als je dat doet binnen 4 weken nadat je de brief van de zorgverzekeraar hebt ontvangen, zal de zorgverzekeraar je niet melden bij het CAK, totdat de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of de burgerlijke rechter heeft beslist of de zorgverzekeraar de hoogte van jouw schuld juist heeft berekend.
  2. je kunt ook vragen of de zorgverzekeraar met je een betalingsregeling wil aangaan. Wat die betalingsregeling inhoudt kan je hierboven lezen onder 1 en 2. Als de zorgverzekeraar met je een betalingsregeling afspreekt zal de zorgverzekeraar je niet melden bij het CAK zolang je de nieuwe premies op tijd betaalt.
 1. Als de zorgverzekeraar heeft vastgesteld dat je 6 maanden geen premie hebt betaald zal de zorgverzekeraar je aanmelden bij het CAK. De zorgverzekeraar zal aan het CAK jouw persoonsgegevens doorgeven en die van de personen die je hebt verzekerd. De zorgverzekeraar geeft alleen die persoonsgegevens aan het CAK die ze nodig hebben om bij je de bestuursrechtelijke premie in rekening te brengen. Jij en de persoon die je hebt verzekerd, worden hierover ook door de zorgverzekeraar geïnformeerd.
 2. Een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico komt te vervallen, evenals de bijbehorende korting op de premie.
 3. Aanvullende verzekeringen zullen worden beëindigd.