autoverzekering

doen alle verzekeraars die bij het Verbond zijn aangesloten mee aan de regeling Directe Schadeafhandeling?

Ja, deze service is verplicht voor alle leden van het Verbond en de gevolmachtigd agenten waar zij mee samenwerken.