Erfenissen met schulden

Schulderfenissen komen de laatste jaren steeds vaker voor. Dit kan ontstaan als er sprake is van het aanvaarden van onzichtbare schulden of als de nabestaande van de partner die als laatst overlijdt de schulden op zich zal moeten nemen. Hoe werkt dit precies en wat kan je ertegen doen?

Erfenis verwerpen

Erfenissen kunnen net zo vaak verworpen worden totdat de laatst levende overblijft en de erfenis op zich zal moeten nemen. Het aantal verwerpingen steeg in 2015 met 8,9 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het netwerk van notariskantoren meldt in Kassa dat deze percentuele groei te wijten is aan het aantal toenemende samengestelde gezinnen. In deze situatie kunnen er makkelijk onzichtbare schulden bestaan.

Onzichtbare schulden

Stel dat jouw stiefmoeder 10.000 euro op haar bankrekening heeft staan en je aanvaart deze nalatenschap als haar enige erfgenaam. In dat geval kan het zijn dat er nog een onzichtbare schuld aanwezig is van bijvoorbeeld 40.000 euro, waar jij niks vanaf weet. Na het aanvaarden van de erfenis word je dus achteraf geconfronteerd met schuld van 40.000, waardoor er een openstaand saldo overblijft van 30.000 euro die jij uit eigen zak moet betalen. Het lijkt er in eerste instantie op dat je geld krijgt, maar uiteindelijk verandert het verkrijgen in het afbetalen van de openstaande schuld.

Hoe kunnen deze schulderfenissen worden voorkomen?

Door de erfgenamen vast te leggen in het testament kan je ervoor kiezen de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Door beneficiair te aanvaarden worden de erfgenamen niet verder aansprakelijk voor de schulden. De erfgenamen erven alleen als er sprake is van een positief saldo: de bezittingen zijn in dat geval groter dan de schulden. Daar staat tegenover dat de schuldeisers als eerst terugbetaald dienen te worden voordat de erfgenamen hun deel van het nalatenschap ontvangen.