klachtenregeling

HEMA Financial Services B.V.

HEMA hecht veel waarde aan tevreden klanten en de kwaliteit van haar producten. Mocht u echter niet tevreden zijn met de door HEMA geboden financiële producten en/of financiële dienstverlening, laat het ons weten middels het klachtenformulier.

afhandeling van uw klacht

Nadat HEMA uw klacht heeft ontvangen, ontvangt u binnen vijf werkdagen een bevestiging. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, krijgt u een inhoudelijke reactie van ons. Als de behandeling van uw klacht meer tijd in beslag neemt, laten wij u weten wanneer u wel een antwoord van ons kunt verwachten.

directie

Mochten wij gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

HEMA Financial Services B.V. T.a.v. Directie Postbus 37110 1030 AC Amsterdam

ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter

Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u het online klachtenformulier invullen op het klachtenformulier en aangeven waarover u ontevreden bent. Als u het niet eens bent met het ontvangen antwoord of heeft u binnen 30 dagen geen reactie op uw klacht ontvangen, kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist. Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen. Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als de zorgverzekeraar zich aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl. In plaats van de SKGZ kunt u uw klacht ook voorleggen aan de gewone rechter. De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:

Postbus 291 3700 AG Zeist Telefoon: 088 - 900 6900 Internet: www.skgz.nl

rechter

Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de gewone rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.