Wanneer eindigt stapelkorting?

Stapelkorting gaat door zolang jouw polissen lopen. Zeg je een verzekering op? Dan ga je omlaag in het stapelkortingprogramma. Had je eerst 3 verzekeringen en nu nog twee? Dan kreeg je eerst 5% stapelkorting en nu 2,5%.