Je hebt moeite met betalen

Soms lukt het niet om de rekening op tijd te betalen, een betalingsregeling of andere hulp is dan nodig.

betalingsregeling aanvragen

Lukt het even niet om je zorgpremie, verplicht eigen risico of eigen bijdrage in één keer te betalen? In mijn zorgoverzicht kun je een betalingsregeling aanvragen.

Een betalingsregeling kun je aanvragen vanaf 50,- Wij doen je een voorstel. Dit voorstel kun je zelf aanpassen. En je kiest zelf op welke datum de bedragen geïncasseerd worden: de 7de, 14de, 21ste of 28ste van de maand. Na jouw akkoord voor de regeling krijg je een bevestiging per post of per mail. Je kunt alleen betalen per automatische incasso.

schuldhulp

Zit je in de schuldhulp? Dan kun je geen regeling aanvragen via Mijn Zorgoverzicht. Neem contact op met onze klantenservice om de mogelijkheden te bespreken.

wat er gebeurt als je de premie niet betaalt

basisverzekering en aanvullende verzekering

 • de zorgverzekeraar stuurt je een herinnering. Als je binnen 14 dagen alsnog de premie betaalt, blijft dit verder zonder gevolg.
 • betaal je niet binnen 14 dagen na deze aanmaning dan heeft dat de volgende gevolgen:
  • je blijft verplicht de premie te voldoen
  • je ontvangt een aanmaning
 • de zorgverzekeraar kan na het sturen van een herinnering en een aanmaning de vordering overdragen aan een incassopartner. Mocht de vordering zijn overgedragen aan een incassopartner, dan kan de zorgverzekeraar ook nieuwe openstaande vorderingen overdragen zonder dat je hiervoor een aanmaning heeft ontvangen.
  • je moet de incassokosten betalen wegens de werkzaamheden van de deurwaarder
  • je moet wettelijke rente betalen over de totale vordering die bij de deurwaarder in behandeling is

basisverzekering

als je, zelfs na aanmaning, de premie niet betaalt, kan de zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet jou en de medeverzekerde op de polis bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) aanmelden voor bronheffing. Er wordt je dan een bestuursrechtelijke premie van ten minste 110% en ten hoogste 130% van de gemiddelde marktpremie opgelegd. Die premie wordt ingehouden op bijvoorbeeld jouw salaris of uitkering. Je kunt hieronder lezen wanneer de melding bij het CAK plaatsvindt. De regels hierover vindt je in artikel 18a tot en met 18g van de Zorgverzekeringswet. Daar staat ook beschreven welke regels van toepassing zijn als het CAK de bestuursrechtelijke premie bij je gaat innen.

veelgestelde vragen

 1. Als je 4 maanden geen premie hebt betaald, informeren wij jou en jouw medeverzekerden dat de zorgverzekeraar van plan is je te melden bij het CAK, zodra je 6 maanden of langer geen premie hebt betaald. Als de zorgverzekeraar je meldt bij het CAK betekent dit dat het CAK over zal gaan tot heffing van de bestuursrechtelijke premie.
  1. de zorgverzekeraar zal de melding (nog) niet doen als je op tijd laat weten dat je vindt dat je geen schuld heeft bij de zorgverzekeraar. Of als je op tijd laat weten dat je vindt dat de hoogte van de schuld niet juist is. Je bent op tijd als je de zorgverzekeraar daarover een brief stuurt, maximaal 4 weken nadat je door ons geïnformeerd bent. De zorgverzekeraar zal dan onderzoeken of zij jouw schuld goed hebben berekend. Als de zorgverzekeraar vindt dat zij jouw schuld goed hebben berekend dan informeert de zorgverzekeraar jou daarover. Als je het niet eens bent met dat oordeel van de zorgverzekeraar dan kan je dit voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of aan de burgerlijke rechter. Als je dat doet binnen 4 weken nadat je de brief van de zorgverzekeraar hebt ontvangen, zal de zorgverzekeraar je niet melden bij het CAK, totdat de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of de burgerlijke rechter heeft beslist of de zorgverzekeraar de hoogte van jouw schuld juist heeft berekend.
  2. je kunt ook vragen of de zorgverzekeraar met je een betalingsregeling wil aangaan. Wat die betalingsregeling inhoudt kan je hierboven lezen onder 1 en 2. Als de zorgverzekeraar met je een betalingsregeling afspreekt zal de zorgverzekeraar je niet melden bij het CAK zolang je de nieuwe premies op tijd betaalt.
 1. Als de zorgverzekeraar heeft vastgesteld dat je 6 maanden geen premie hebt betaald zal de zorgverzekeraar je aanmelden bij het CAK. De zorgverzekeraar zal aan het CAK jouw persoonsgegevens doorgeven en die van de personen die je hebt verzekerd. De zorgverzekeraar geeft alleen die persoonsgegevens aan het CAK die ze nodig hebben om bij je de bestuursrechtelijke premie in rekening te brengen. Jij en de persoon die je hebt verzekerd, worden hierover ook door de zorgverzekeraar geïnformeerd.
 2. Een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico komt te vervallen, evenals de bijbehorende korting op de premie.
 3. Aanvullende verzekeringen zullen worden beëindigd.

Grip op je geld

Geldfit helpt je om financieel fit te blijven of te worden. Doe anoniem HEMA zorgverzekering-Geldfit test en ontdek binnen 2 minuten wat je kan doen. Of bel gratis 0800-8115. Zij bieden een luisterend oor en geven gratis en anoniem advies over jouw financiële situatie.

Je wordt verwezen op een passende vervolgstap. Van online tools en handige websites tot een vrijwilliger in de omgeving. Zijn geldzorgen uitgegroeid tot (problematische) schulden? Dan begeleiden ze je naar het juiste loket binnen de professionele schuldhulpverlening.

Schuldenwijzer.nl - meer inzicht in je schulden

Heb je een schuld? Is deze toegewezen aan een deurwaarder? Of aangemeld bij het CAK? Bekijk dan alle informatie over je schulden bij Schuldenwijzer.nl. Je ziet welke deurwaarder betrokken is en wat het actuele bedrag is. Je logt eenvoudig in met je DigiD

Ik wil afgemeld worden bij het CAK. Hoe kan ik dat regelen?

Bij het CAK zit je door de betalingsachterstand in de regeling wanbetalers. Wil je hieruit? Dan moet je je schuld oplossen. Je kunt je schuld aflossen of een betalingsregeling aanvragen. Gaan we akkoord met de regeling? Dan schorten we je op bij het CAK. Je betaalt weer de gewone zorgpremie en geen hogere premie meer aan het CAK. Er wordt ook geen hogere premie meer ingehouden op je inkomen.