omzetplafond

afspraken met zorgaanbieders: omzetplafond

Met een aantal zorgaanbieders die wij contracteren, maken wij afspraken over de hoeveelheid zorg die we namens onze verzekerden inkopen (omzetplafond), en onder welke voorwaarden. Door dit soort afspraken werken we aan de betaalbaarheid van de zorg. En dat is ook belangrijk voor de hoogte van jouw premie. Dit kan gevolgen hebben voor je als je een combinatiepolis hebt ( HEMA Basisverzekering ).

voor welke zorg?

Voor de onderstaande zorg geldt dat er een bovengrens is gesteld aan het bedrag dat zorgaanbieders jaarlijks mogen declareren. Soms gaat dat om alle aanbieders van een zorgsoort, soms gaat het om een beperkt aantal.

  • zelfstandige behandelcentra (ZBC)
  • aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • wijkverpleging
  • eerstelijnsverblijf
  • geriatrische revalidatiezorg
  • eerstelijns diagnostiek

Uitzonderingen

  • als je met spoed behandeld moet worden
  • als je al met een behandeling bent begonnen
  • als je een restitutiepolis hebt (deze wordt niet aangeboden door HEMA)

wat betekent dit voor mij?

Als een zorgaanbieder deze bovengrens bereikt gaan de zorgaanbieder en HEMA zorgverzekering in gesprek om aanvullende afspraken te maken. Lukt dit onverhoopt niet en heb je een combinatiepolis (HEMA Basisverzekering), dan kan het voorkomen dat je dat jaar niet meer bij deze zorgaanbieder terecht kunt. In dat geval kan je contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-2224114 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Dan kijken we samen met je waar je wel terecht kunt. Wil je liever bij je eigen zorgaanbieder blijven? En bent je in de gelegenheid hierop te wachten? Dan kun je ervoor kiezen om op de wachtlijst van je zorgaanbieder te worden geplaatst.

Als de bovengrens wordt bereikt tijdens je behandeling heeft dat geen gevolgen. Je kunt je behandeling gewoon afmaken.

hoe weet ik of mijn zorgaanbieder de bovengrens heeft bereikt?

In onze Zorgvinder kun je zien of we met jouw zorgaanbieder een bovengrens hebben afgesproken. Als we met alle zorgaanbieders van een bepaalde vorm van zorg (bijvoorbeeld wijkverpleging) een afspraak hebben gemaakt, dan zie je dat direct na de zoekresultaten. Hebben we niet met alle maar met enkele zorgaanbieders van een bepaalde vorm van zorg een afspraak gemaakt (bijvoorbeeld bij een beperkt aantal aanbieders van eerstelijns diagnostiek) dan zie je dat terug bij de zoekresultaten in de zorgvinder. Wil je weten of jouw zorgaanbieder de bovengrens heeft bereikt? Neem dan contact met ons opnemen via 088-2224114. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je zorgaanbieder.

waarom is een omzetplafond nodig?

HEMA zorgverzekering maakt afspraken met zorgaanbieders door heel Nederland zodat er voldoende zorg beschikbaar is, van goede kwaliteit en tegen een redelijke prijs. Dit noemen we zorginkoop. Deze zorg kopen we vooraf in, dus voordat we zeker weten hoeveel zorg er dat jaar nodig is. Voor de betaalbaarheid van de zorg is het belangrijk dat we een goede inschatting maken hoeveel zorg er het aankomende jaar nodig is. Koopt HEMA zorgverzekering teveel zorg in, dan kan dit een hogere premie betekenen. We doen daarom ons uiterste best om voldoende zorg in te kopen bij de verschillende zorgaanbieders. Bereikt een zorgaanbieder het omzetplafond en zijn aanvullende afspraken tussen HEMA zorgverzekering en de zorgaanbieder niet mogelijk, dan kan onze klantenservices je helpen met bemiddeling naar een andere zorgaanbieder in de buurt.