persoonsgebonden budget (pgb)

alle formulieren op een rij

Heb jij of jouw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heb je zorg nodig door ouderdom? Dan kun je een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee je zelf zorg kunt kopen bij een zorgverlener.

Je vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in jouw regio. Waar je een pgb aanvraagt, hangt af van de zorg die je nodig hebt. Meer informatie hierover vind je hier.

Belangrijkste wijzigingen 2024

Per 1 januari 2024 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Reglement PGB Verpleging en Verzorging. Onderstaand worden ze nader toegelicht.

Tarieven

Voor formele zorg is er geen verschil meer tussen het vaststellingstarief en het maximum declaratietarief. Dit betekent dat het toegekende budget exact berekend is op het aantal toegekende uren. Als je je aan de toegekende uren houdt, dan heb je gedurende de looptijd van het PGB Zvw voldoende budget.

Voor informele zorg zijn de tarieven verhoogd. Het maximum declaratietarief voor informele zorg bedraagt per 1 januari 2024 26.04.

Verlengde toekenning

Als je al eerder een toekenningsverklaring hebt ontvangen, dan kan HEMA zorgverzekering bij een nieuwe aanvraag in sommige maatwerksituaties aan jouw toekenningsverklaring een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar toekennen. Dit overeenkomstig de Handreiking verlengde toekenning Zvw-pgb. De indicerend wijkverpleegkundige dient dit op het aanvraagformulier te onderbouwen.