Naar het overzicht
gewichtsconsulent

welke vergoeding gewichtsconsulent bieden wij?

Heb je voorlichting nodig over voeding en eetgewoonten? En gebeurt dat op aanraden van een arts? Dan is er misschien sprake van een medisch doel. Zulke voorlichting heet diëtetiek en wordt gegeven door een diëtist. Die kan met het adviseren van een bepaald eetpatroon, een dieet, je lichamelijke gezondheid bevorderen. Diëtetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering als er een geneeskundig doel is. Een diëtist is niet hetzelfde als een gewichtsconsulent, die behandelingen zonder medische indicatie uitvoert. Voor behandelingen door een gewichtsconsulent keren we geen gewichtsconsulent vergoeding uit.

 • eigen risico

  nee

 • eigen bijdrage

  nee

HEMA zorg klanten geven ons een

8.3

aanvullende informatie

Bij dieetadvisering wordt gewerkt met behandeluren. Hieronder valt de tijd die de diëtist besteedt aan het houden van het consult, het opzoeken van informatie, het samenstellen van dieetadvies of bijvoorbeeld een rapportage maken voor een arts. Via je basisverzekering heb je per kalenderjaar recht op drie behandeluren diëtetiek met een geneeskundig doel. Let op, voor zorg uit de basisverzekering geldt het verplicht eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar heeft Aanvullend 3 van HEMA Zorgverzekering een aanvulling op de vergoeding uit de basisverzekering van 4 behandeluren per kalenderjaar. Kijk altijd in de verzekeringsvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet wordt vergoed en wat de voorwaarden zijn. HEMA Zorgverzekering biedt geen gewichtsconsulent vergoeding.

Sommige diëtisten zijn ‘direct toegankelijk’. Dat is gemakkelijk want je hebt dan geen verwijzing nodig. In het Kwaliteitsregister Paramedici kan je ze vinden. Maar let wel op want deze directe toegankelijkheid geldt niet als je naar een diëtist gaat die in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of revalidatiecentrum werkt, of als je dieetadvisering buiten de praktijk van de diëtist wilt. En verwijst een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of bedrijfsarts je naar een diëtist? Dan heb je van hen altijd vooraf een schriftelijke verwijzing nodig als:

 • Je naar een gecontracteerde diëtist gaat die niet direct toegankelijk is.
 • Je naar een niet-gecontracteerde diëtist gaat.
 • Als je naar een diëtist gaat die in een ziekenhuis, verzorgingstehuis of revalidatiecentrum werkt.
 • Als je dieetadvisering buiten de praktijk van de diëtist wilt.

Wil je meer informatie over diëtetiek, een gewichtsconsulent vergoeding of heb je andere zorgvragen? Neem dan contact op met onze Zorgadviseur. In onze verzekeringsvoorwaarden lees je terug welke zorg wel en niet vergoed wordt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

al onze voordelen nog even op een rijtje

 • een jaar lang 10% extra gelukskorting op bijna alles bij HEMA
 • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders
 • zowel online als telefonisch bereikbaar