Naar het overzicht
ggz

welke vergoeding ggz bieden wij?

Als je geestelijk in de knoop zit en de hulp nodig hebt van een psycholoog, therapeut of psychiater, kan je deze hulp in bepaalde gevallen vergoed krijgen. De medische wereld spreekt in zo’n geval van Generalistische Basis GGZ, beter bekend als psychische zorg. We vertellen je graag meer over de voorwaarden, mogelijkheden en de GGZ vergoeding van HEMA Zorgverzekering.

gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoeding

er gelden specifieke voorwaarden, lees hieronder verder


niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

70% vergoeding van de rekening tot maximaal 70% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven

er gelden specifieke voorwaarden, lees hieronder verder

  • eigen risico

    ja

  • eigen bijdrage

    nee

HEMA zorg klanten geven ons een

8.1

aanvullende informatie

Voor geestelijke gezondheidszorg kun je terecht bij een psychotherapeut, psychiater en klinisch psycholoog of bij een GGZ-instelling. Ook kun je naar de polikliniek van een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Ga je naar een GGZ-instelling, dan moet een psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar zijn. De zorgaanbieder moet beschikken over een kwaliteitsstatuut naar voorbeeld van het model kwaliteitsstatuut GGZ van Zorginstituut Nederland. Niet elke behandeling wordt vergoed via de basisverzekering. Lees onze verzekeringsvoorwaarden door of neem contact op met onze Zorgadviseur voordat je een afspraak maakt. Zo voorkom je dat je zonder er zelf erg in te hebben een GGZ vergoeding misloopt. Ook heb je altijd een verwijsbrief van je huisarts, medisch specialist of SEH-arts nodig. In deze verwijsbrief moet vermeld staan welke DSM-aandoening de arts denkt dat je hebt. Klachten of problemen die niet onder de aanspraak psychische zorg vallen zijn onder meer hulp bij relatieproblemen, problemen op het werk en opvoedkundige behandelingen

De zorgverzekeraar heeft met verschillende zorgaanbieders afspraken gemaakt, onder meer omtrent wachttijden, het betalen van je rekening en de kwaliteit van de geleverde zorg. Kies je voor een behandeling bij een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan ontvang je een GGZ vergoeding. Kijk altijd in de verzekeringsvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet wordt vergoed en wat de voorwaarden zijn. Voor psychische zorg geldt het eigen risico.

Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De gemeente waar je woont, is verantwoordelijk voor het vergoeden van Jeugdzorg. Hierdoor vervalt de GGZ vergoeding via de zorgverzekering. Ook bepaalt de gemeente hoe je toegang krijgt tot deze zorg en wie je hierbij kunt betrekken. Jeugdzorg is speciaal gericht op kinderen die bescherming nodig hebben, met justitie in aanraking zijn geweest of kampen met een psychische- of ontwikkelingsstoornis.

De zorgaanbieder vermeldt standaard de diagnosecode op de declaratie die hij verstuurt. Wil je dat de declaratie verstuurd wordt zonder die code? Dan is vóór of uiterlijk bij de eerste declaratie een verklaring nodig. Deze verklaring kun je inleveren bij je zorgverlener.

al onze voordelen nog even op een rijtje

  • een jaar lang 10% extra gelukskorting op bijna alles bij HEMA
  • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders
  • zowel online als telefonisch bereikbaar