Naar het overzicht
rolstoel

welke vergoeding rolstoel bieden wij?

Bewegingsvrijheid is voor iedereen een groot goed. Als je moeilijk ter been bent of (tijdelijk) zelfs helemaal niet kunt lopen, bijvoorbeeld na een ongeluk, operatie of door fysieke klachten, biedt een rolstoel uitkomst. Heb je dit hulpmiddel in bruikleen of huur je een rolstoel? Dan ontvang je voor kosten die je maakt mogelijk een vergoeding rolstoel.

gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoeding

er gelden specifieke voorwaarden, lees hieronder verder


niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

75% vergoeding van de rekening tot maximaal 75% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven

er gelden specifieke voorwaarden, lees hieronder verder

geen dekking

  • eigen risico

    nee

  • eigen bijdrage

    nee

HEMA zorg klanten geven ons een

8.1

aanvullende informatie

Je kunt op twee manieren aanspraak maken op een vergoeding rolstoel. Zowel vanuit de basisverzekering als via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een rolstoel vergoeding beschikbaar. Is het gebruik van de rolstoel voor een korte periode of is onbekend hoe lang je het hulpmiddel nodig hebt? Dan is het mogelijk dat je vanuit de basisverzekering een rolstoel in bruikleen krijgt. Als vanaf het eerste gebruik vaststaat dat je het hulpmiddel voor langere tijd nodig hebt, dan wordt de rolstoel mogelijk vergoed vanuit de WMO. Neem in dat geval contact op met je gemeente om na te gaan hoe zij omgaat met de vergoedingen voor hulpmiddelen.

Heb je maatschappelijke ondersteuning nodig? Dan kun je een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als je onvoldoende zelfredzaam bent, niet goed kunt deelnemen aan de maatschappij en niemand in je netwerk hier een rol van betekenis in kan spelen, is de gemeente waar je woont verplicht ondersteuning te bieden. Samen met de gemeente onderzoek je welke ondersteuning je nodig hebt. Dit kan een maatwerkvoorziening, denk aan huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening en individuele begeleiding, of een algemene voorziening zijn. Ook kan de gemeente je helpen bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee kun je bijvoorbeeld met de hulp van een vergoeding rolstoel een andere rolstoel aanschaffen dan de standaardmodellen van de gemeente.

Heb je voor een bepaalde (korte) periode een rolstoel nodig, dan krijg je - indien je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat - de rolstoel in bruikleen van HEMA Zorgverzekering. Het enige wat je nodig hebt is een toelichting van de behandelend arts. De zorgverzekeraar kan een ergotherapeutisch rapport van je verlangen. In de Zorgvinder vind je terug met welke leveranciers we afspraken hebben gemaakt. Heb je vragen over een vergoeding rolstoel? Neem dan contact op met onze Zorgadviseur of lees op je gemak ons verzekeringsreglement door.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig voor een vergoeding rolstoel. We vragen je om een medische toelichting van je huisarts, wijkverpleegkundige of fysiotherapeut en een offerte van de leverancier. Ook kunnen we om een ergotherapeutisch rapport vragen. Als HEMA Zorgverzekering toestemming geeft voor je rolstoel bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, wordt de rolstoel door middel van huur aan je verstrekt. De huurkosten worden per maand vergoed tot maximaal 75% van het tarief dat wij gemiddeld voor deze hulpmiddelen in bruikleen hebben gecontracteerd. De kosten van het lenen van hulpmiddelen voor vakanties of uitstapjes zijn voor eigen rekening. Kijk altijd in de verzekeringsvoorwaarden om precies te weten wat wel en niet wordt vergoed en wat de voorwaarden zijn.

al onze voordelen nog even op een rijtje

  • een jaar lang 10% extra gelukskorting op bijna alles bij HEMA
  • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders
  • zowel online als telefonisch bereikbaar