Naar het overzicht
ziekenvervoer

welke vergoeding ziekenvervoer bieden wij?

Ga je voor een behandeling naar het ziekenhuis of een behandelcentrum? Dan heb je misschien recht op vergoeding van ziekenvervoer. Via je zorgverzekering kun je een aanvraag doen voor een vergoeding van het vervoer per openbaar vervoer (denk aan de trein of bus), een (particuliere) auto of een ander vervoermiddel, zoals een (rolstoel)taxi. Een vergoeding ziekenvervoer moet je altijd vooraf bij ons aanvragen en geldt alleen in bepaalde situaties. Voor deze vergoeding geldt in de meeste gevallen een eigen bijdrage, ook het eigen risico is van toepassing op deze zorg. Vervoer per ambulance valt niet onder deze regeling.

dekking

gecontracteerde zorgaanbieder:

100% vergoeding bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule, minus eigen bijdrage van maximaal 118,- per kalenderjaar (2023 113,-).

er gelden specifieke voorwaarden, lees hieronder verder


niet-gecontracteerde zorgaanbieder:

bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule, minus eigen bijdrage van maximaal 118,- per kalenderjaar (2023 113,-).

er gelden specifieke voorwaarden, lees hieronder verder

geen dekking

 • eigen risico

  ja

 • eigen bijdrage

  ja

HEMA zorg klanten geven ons een

8.1

aanvullende informatie

Je hebt recht op een vergoeding ziekenvervoer als je:

 • Voor nierdialyses naar een ziekenhuis of dialysecentrum moet.
 • Oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie moet ondergaan.
 • Naar consulten, onderzoeken en controles moet die een noodzakelijk onderdeel van de behandeling zijn. Bijvoorbeeld als je nierdialyses, oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt. Of een langdurige ziekte of aandoening hebt en voor langere tijd vervoer moet gebruiken dat voor onredelijk hoge kosten zorgt.
 • Geriatrische revalidatiezorg krijgt.
 • Je alleen met een rolstoel kunt verplaatsen.
 • Zo slecht ziet dat je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • Jonger dan 18 jaar bent en aangewezen bent op verzorging vanwege complexe somatische problemen of een lichamelijke handicap. Dit heet ook wel intensieve kindzorg (IKZ).
 • Valt onder de categorie geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) en
  • vervoer nodig hebt van en naar dagbehandelingen die in een groep worden verleend en
  • die onderdeel zijn van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.
 • Voldoet aan de voorwaarden van de hardheidsclausule.

Valt jouw situatie niet onder één van bovenstaande categorieën, maar heb je toch voor een (langere) periode frequent vervoer nodig? Dan beoordelen we of je op basis van de zogenaamde hardheidsclausule toch voor vergoeding van ziekenvervoer in aanmerking komt. Deze uitzonderingsregel is opgesteld door de overheid en een aanvraag kan vooraf op schriftelijke wijze ingediend worden via het aanvraagformulier Hema Aanvraagformulier vergoeding ziekenvervoer. Jouw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de uniforme hardheidsclausuleformule van Zorgverzekeraars Nederland. Zo wordt gekeken naar de wekelijkse behandelfrequentie, de behandelperiode en de enkele reisafstand. Val je onder één van de categorieën of voldoe je aan de hardheidsclausule? HEMA bepaalt dan of je in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer. In onze verzekeringsvoorwaarden lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen

Je hebt voor een vergoeding ziekenvervoer altijd vooraf toestemming nodig. Deze vraag je schriftelijk aan via het aanvraagformulier Hema Aanvraagformulier vergoeding ziekenvervoer. Er zijn twee uitzonderingen. Aanvragen voor een vergoeding van vervoer in het kader van nierdialyse en oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie kun je ook telefonisch doen. Mogelijk hebben we een verklaring van je behandelend arts, gemeente of instelling nodig. In dit geval vragen we je alsnog schriftelijk toestemming aan te vragen of de door ons benodigde stukken te mailen of op te sturen. Voor de vervoersvergoeding geldt in principe een maximale reisafstand van 200 kilometer enkele reis waarbij door ons gekeken wordt of de behandeling en de reis doelmatig is. Is de enkele reis naar het ziekenhuis of behandelcentrum verder dan 200 kilometer enkele reis, dan zal HEMA beoordelen of dit wel/niet akkoord is. De maximale vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoer is 89- (2023 82,-). Vergoeding bij eigen vervoer is 0,38 per kilometer (2023 0,37).

Voor ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage van 118,- per kalenderjaar (2023 113,-). In twee situaties betaal je geen eigen bijdrage voor deze zorg. Als je verblijft in een Wlz-instelling en naar een ziekenhuis of een andere Wlz-instelling gaat en daar wordt opgenomen om een onderzoek of behandeling te ondergaan vervalt de eigen bijdrage. Dit is ook het geval als je na het onderzoek of de behandeling weer teruggaat naar de Wlz-instelling waar je verblijft. Op het aanvraagformulier voor een vergoeding ziekenvervoer kun je aangeven of er sprake is van een van deze twee situaties. Zie ook de website van ZIN.

Voor ziekenvervoer met een (rolstoel)taxi werkt HEMA met gecontracteerde coördinatiecentra waar verschillende taxibedrijven aangesloten zijn. Kies je voor een gecontracteerde aanbieder en heb je toestemming gekregen voor (rolstoel)taxivervoer, dan ontvang je een bevestigingsbrief. Voor een vervoersafspraak neem je contact op met het in de brief genoemde coördinatiecentrum. Deze declareert de kosten van het vervoer rechtstreeks bij ons. Kies je voor een niet-gecontracteerd vervoersbedrijf, dan schiet je de vervoerskosten zelf voor. Behalve niet gecontracteerde taxikosten kan er ook eigen vervoer gedeclareerd worden. Deze declareer je later via het declaratieformulier bij HEMA. Kijk altijd in de verzekeringsvoorwaarden om precies te weten wat in dit geval wel en niet wordt vergoed en wat de voorwaarden zijn voor een vergoeding ziekenvervoer. Voor meer informatie en specifieke vragen kun je ook terecht bij de zorgadviseur.

Kies je voor een niet-gecontracteerd vervoersbedrijf, dan schiet je de vervoerskosten zelf voor. Behalve niet gecontracteerde taxikosten kan er ook eigen vervoer/logeerkosten gedeclareerd worden. Deze declareer je later via het declaratieformulier.

al onze voordelen nog even op een rijtje

 • een jaar lang 10% extra gelukskorting op bijna alles bij HEMA
 • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders
 • zowel online als telefonisch bereikbaar