wijzigingen 2023

 • online en telefonisch bereikbaar
 • genieten van 10% extra winkelkorting bij HEMA
 • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders

zorgverzekering 2023

Ieder jaar maakt de regering op de derde dinsdag van september de plannen voor het volgende jaar bekend. De regering bepaalt ook wat er in alle basisdekkingen van de zorgverzekeraars wijzigt. Wat er gaat veranderen lees je hieronder.

belangrijke data

In dit overzicht zie je wat je wanneer kunt verwachten op het gebied van de zorgverzekering. Wanneer worden de wijzigingen bekend? Wanneer kun je overstappen? En natuurlijk: Wanneer wordt de zorgpremie voor het aankomende jaar bekend?

 • 20 september 2022 (Prinsjesdag)

  Bekendmaking wijzigingen basisverzekering en eigen risico.

 • 12 november 2022

  Uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen voor 2023 bekend moeten maken. Vanaf de premiebekendmaking kan je overstappen of je zorgverzekering wijzigen.

 • 31 december 2022

  Laatste dag voor het opzeggen of wijzigen van de zorgverzekering.

wijzigingen basisverzekering 2023

het verplicht eigen risico blijft 385.-

Iedereen van 18 jaar of ouder betaalt een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Er zijn ook uitzonderingen. Zoals een bezoek aan de huisarts. Dan betaal je geen eigen risico. Het verplicht eigen risico blijft in 2023 385.-. Naast je verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 500.- per jaar. Je krijgt hierdoor korting op je premie.

dit wijzigt er in de basisverzekeringen 2023 (wettelijke wijzigingen)

Verzekerden krijgen geen collectiviteitskorting meer op hun basis zorgverzekering. De korting van 5 procent die nu nog geldt als je een collectieve verzekering hebt, verdwijnt.

correspondentie in andere taal dan Nederlands

Aanvragen, nota’s en andere correspondentie met HEMA moeten zijn opgesteld in het Nederlands of Engels. Dien je bijvoorbeeld een nota in het Duits in, dan kan de zorgverzekeraar je vragen een vertaling van de nota te sturen. Een beëdigd vertaler moet de nota vertalen. Je betaalt de vertaling zelf.

eigen bijdragen en maximeringen

De eigen bijdragen en maximeringen worden geïndexeerd.

haarwerken

De maximale vergoeding voor haarwerken wordt € 454,50 (was € 457,50).

machtiging voor zorg in een groep vanuit de GZSP

Voor zorg in een groep aan kwetsbare ouderen heb je voorafgaande toestemming nodig vanaf de 100e behandeling.

medicijnrol

Voor gebruik van een medicijnrol rekent je apotheek een vaste apotheekvergoeding in een abonnementsbedrag en niet meer een bedrag per geneesmiddel. De kosten van de geneesmiddelen zelf veranderen niet.

medisch-specialistische revalidatiezorg

De zorg wordt alleen geleverd onder leiding van een revalidatiearts en niet meer door een medisch specialist.

medisch-specialistische zorg

Het RIVM kan rechtstreeks verwijzen naar een gespecialiseerde kinderarts bij een afwijkende uitslag van een hielprik.

niet-gecontracteerd taxivervoer

Het restitutietarief niet-gecontracteerd taxivervoer wordt € 0,90 (was € 0,85).

orthopedische en allergeenvrije schoenen

De eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 16 jaar wordt € 126 (was € 124) en voor verzekerden jonger dan 16 jaar € 63 (was € 62).

tweedelijnszorg - geldigheid verwijsbrief

De geldigheid van een verwijsbrief voor tweedelijnszorg is 1 jaar.

uitbreiding vergoeding voetzorg

Je krijgt preventieve voetzorg vergoed wanneer je diabetes hebt én daarbij een verhoogd risico op voetulcus (diepe ontsteking aan de voet). Voortaan krijg je preventieve voetzorg ook vergoed wanneer je door andere aandoeningen of door een medische behandeling een verhoogd risico op een voetulcus hebt.

vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Het percentage dat je vergoed krijgt bij een zorgaanbieder zonder contract is aangepast. Je vindt de percentages in de verzekeringsvoorwaarden: zorgverzekeringhema.nl/voorwaarden.

verlenging herstelzorg COVID-19 tot en met 1 augustus 2023

De regeling voor herstelzorg aan ernstig zieke coronapatiënten wordt verlengd tot 1 augustus 2023. Kijk voor meer informatie op zorgverzekeringhema.nl/coronavirus.

verloskundige zorg

De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis wordt € 4,80 per uur (was € 4,70). De eigen bijdrage voor kraamzorg verleend in een instelling zonder medische noodzaak blijft € 19 per dag. Is het tarief van de instelling meer dan € 137 per dag, dan komen de meerkosten voor jouw rekening (was € 134).

vitamine D

Geneesmiddelen met alleen vitamine D of combinatieproducten die de werkzame stoffen colecalciferol en calcifediol bevatten worden niet meer vergoed.

ziekenvervoer

De eigen bijdrage voor ziekenvervoer wordt € 113 (was € 111). De maximale vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoer wordt € 82 (was € 77,50). Vergoeding bij eigen vervoer wordt € 0,37 per kilometer (was € 0,32).

zwangerschapsonderzoek

De combinatietest wordt niet meer aangeboden (vervangen door de NIPT-test). Vrouwen met een medische indicatie betalen geen eigen risico voor de NIPT-test.

wijzigingen aanvullende verzekeringen 2023

HEMA aanvullend 1:

 • voetzorg: de pedicurezorg bij specifieke aandoeningen wordt niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekering maar vanuit de Basisverzekering via de podotherapeut.

HEMA aanvullend 2:

 • acnebehandeling, camouflagetherapie en camouflagemiddelen: je krijgt een vergoeding voor acnebehandeling, camouflagebehandeling en camouflagemiddelen samen. Je krijgt 80% van de rekening vergoed tot een maximum van 200,- per jaar.
 • epilatie: je krijgt voor epilatie 80% van de rekening vergoed tot 250,- voor de hele verzekeringsduur. Je kunt voor epilatie alleen terecht bij een door de zorgverzekeraar erkende huidtherapeut (of iemand die onder zijn verantwoordelijkheid werkt, bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist).
 • voetzorg: de pedicurezorg bij specifieke aandoeningen wordt niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekering maar vanuit de Basisverzekering via de podotherapeut.

HEMA aanvullend 3:

 • acnebehandeling, camouflagetherapie en camouflagemiddelen: je krijgt een vergoeding voor acnebehandeling, camouflagebehandeling en camouflagemiddelen samen. Je krijgt 80% van de rekening vergoed tot een maximum van 200,- per jaar.
 • epilatie: je krijgt voor epilatie 80% van de rekening vergoed tot 500,- voor de hele verzekeringsduur. Je kunt voor epilatie alleen terecht bij een door de zorgverzekeraar erkende huidtherapeut (of iemand die onder zijn verantwoordelijkheid werkt, bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist).
 • voetzorg: de pedicurezorg bij specifieke aandoeningen wordt niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekering maar vanuit de Basisverzekering via de podotherapeut.

wijzigingen aanvullende tandartsverzekeringen 2023

De vergoedingen voor tandartsverrichtingen worden verlaagd waar 80% van toepassing is naar 75%. De wijziging geldt niet voor periodieke controle (C001, C002 en C003). De vergoeding voor orthodontie voor kinderen tot 18 jaar wordt niet gewijzigd.

De wijzigingen gelden voor HEMA tandarts 1, tandarts 2 en tandarts 3.

 • HEMA tandarts 1: 80% met een maximum van 250,- per jaar wordt 75% met een maximum van 250,- per jaar
 • HEMA tandarts 2: 80% met een maximum van 500,- per jaar wordt 75% met een maximum van 500,- per jaar
 • HEMA tandarts 3: 80% met een maximum van 750,- per jaar wordt 75% met een maximum van 750,- per jaar