wijzigingen 2024

 • genieten van 10% extra winkelkorting bij HEMA
 • 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders
 • online en telefonisch bereikbaar

zorgverzekering 2024

Ieder jaar maakt de regering op de derde dinsdag van september de plannen voor het volgende jaar bekend. De regering bepaalt ook wat er in alle basisdekkingen van de zorgverzekeraars wijzigt. Wat er gaat veranderen lees je hieronder.

belangrijke data

In dit overzicht zie je wat je wanneer kunt verwachten op het gebied van de zorgverzekering. Wanneer worden de wijzigingen bekend? Wanneer kun je overstappen? En natuurlijk: Wanneer wordt de zorgpremie voor het aankomende jaar bekend?

 • 19 september 2023 (Prinsjesdag)

  Bekendmaking wijzigingen basisverzekering en eigen risico.

 • 12 november 2023

  Uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen voor 2024 bekend moeten maken. Vanaf de premiebekendmaking kan je overstappen of je zorgverzekering wijzigen.

 • 31 december 2023

  Laatste dag voor het opzeggen of wijzigen van de zorgverzekering.

 • 31 januari 2024

  Uiterlijk 31 december 2023 je oude zorgverzekering opgezegd? Dan is dit de laatste dag waarop je een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten voor 2024. Deze gaat dan in met terugwerkende kracht in per 1 januari.

wijzigingen basisverzekering 2024

het verplicht eigen risico blijft 385.-

Iedereen van 18 jaar of ouder betaalt een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Er zijn ook uitzonderingen. Zoals een bezoek aan de huisarts. Dan betaal je geen eigen risico. Het verplicht eigen risico blijft in 2024 385.-. Naast je verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 500.- per jaar. Je krijgt hierdoor korting op je premie.

de zorgtoeslag gaat omlaag

De zorgtoeslag in 2024 wordt een stuk lager. De eenmalige verhoging van de zorgtoeslag over 2023 om mensen te compenseren voor hogere energiekosten is komen te vervallen. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande in 2024 is 127.- per maand.

dit wijzigt er in de basisverzekeringen 2024 (wettelijke wijzigingen)

bevalling en kraamzorg

Kraamzorg mag tot een periode van 6 weken na de bevalling worden verleend. Dit was een periode van 10 dagen.

complex chronische longaandoeningen (CCL)

Voor CCL-zorg heb je een verwijzing nodig van een longarts. Ga je naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig.

haarwerken

De maximale vergoeding voor haarwerken wordt 465.- (was 454.50).

herstelzorg COVID-19

De tijdelijke regeling voor herstelzorg aan ernstig zieke coronapatiënten wordt verlengd. Kijk voor meer informatie hier.

kraamzorg

De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis wordt 5.10 per uur (was 4.80). De eigen bijdrage voor kraamzorg verleend in een instelling zonder medische noodzaak wordt 20.- per dag (was 19.-). Is het tarief van de instelling meer dan 143.- per dag, dan komen de meerkosten voor jouw rekening (was 137.-).

lenzen en brillenglazen

De eigen bijdrage voor lenzen en brillenglazen wordt 61.- (was 59.50) en 122.- (was 119.-).

medisch-specialistische zorg

Voor medisch-specialistische zorg zijn er een aantal verwijzers toegevoegd. Deze vind je terug in de verzekeringsvoorwaarden.

medisch-specialistische zorg in een niet-gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (ZBC)

Bij niet-gecontracteerde medisch-specialistische zorg in een ZBC wordt 75% van de nota van de zorgaanbieder vergoed, tot een maximum van 75% van het bedrag dat de zorgverzekeraar gemiddeld voor die behandeling in ZBC's heeft gecontracteerd.

naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Kies je voor een zorgaanbieder zonder contract met de zorgverzekeraar? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de nota van de zorgaanbieder slechts gedeeltelijk. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort zorg. Belemmert de lagere vergoeding je in jouw keuze? Bijvoorbeeld omdat het gaat om complexe en/of dure zorg? Dan kun je dit bij de zorgverzekeraar aangeven. We vertellen je binnen 4 weken of we je een hogere vergoeding kunnen bieden.

orthopedische en allergeenvrije schoenen

De eigen bijdrage voor verzekerden vanaf 16 jaar wordt 130.- (was 126.-) en voor verzekerden jonger dan 16 jaar 65.- (was 63.-).

valpreventie

Een valpreventieve beweeginterventie door de fysiotherapeut of oefentherapeut wordt in bepaalde gevallen vergoed vanuit de Basisverzekering. Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden.

ziekenvervoer

De eigen bijdrage voor ziekenvervoer wordt 118.- (was 113.-). De maximale vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoer wordt 89.- (was 82.-). Vergoeding bij eigen vervoer wordt 0.38 per kilometer (was 0.37).

zorg en ondersteuning bij kinderen met overgewicht

Zorg en ondersteuning bij kinderen met overgewicht is onderdeel van de Basisverzekering. Deze zorg bestaat uit begeleiding door een centrale zorgverlener en kan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen bevatten.

korting op het eigen vrijwillig risico

De korting op het eigen vrijwillig risico verandert. Deze vind je terug op jouw zorgpolis.

wijzigingen aanvullende verzekeringen 2024

Ten opzichte van 2023 vinden er geen dekkingswijzigingen plaats.

wijzigingen aanvullende tandartsverzekeringen 2024

Ten opzichte van 2023 vinden er geen dekkingswijzigingen plaats.