aansprakelijkheid

Is er een eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering?

Bij een aansprakelijkheidsverzekering geldt een eigen risico van €100.- per gebeurtenis.