hoe berekent HEMA de vergoeding van medische kosten?

Hieronder vind je een rekenvoorbeeld van klant X. Deze klant heeft al 3 jaar een dierenverzekering, bestaande uit een basisdekking en extra dekking voor tandheelkunde. Gisteren heeft klant X ingelogd in zijn online polismap en heeft daar zijn declaratie ingediend. De declaratie bestaat uit:

  • Nota 1 is een tandheelkundige behandeling van 1200.- van het huisdier van klant X, waarvan de behandeling één maand geleden heeft plaatsgevonden.
  • Nota 2 is een medische behandeling van het huisdier na een ongeval. De behandeling heeft 3500.- gekost en is 6 maanden geleden gebeurd.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat op de nota’s van klant X alleen onderdelen staan die volgens onze bijzondere voorwaarden van de dierenverzekering worden vergoed. De vergoeding die klant X ontvangt is:

Stap 1: Vastellen vergoeding basisdekking Nota 1: Verzekerde medische kosten: 3500.- Klant X betaalt 15% aan eigen risico voor de basisdekking: 3500.- * 15% = 525.- Resterend verzekerd bedrag (max. 3000.- per verzekeringsjaar): 2975,- Na aftrek 15% aan eigen risico

Stap 2: Vaststellen vergoeding tandheelkunde Nota 2: Verzekerde medische kosten: 1200.- Klant X betaalt 50% aan eigen risico: 1200.- * 50% = 600.- Resterend verzekerd bedrag (max. 500.- per verzekeringsjaar): 500.- Na aftrek 50% aan eigen risico

Stap 3: Vaststellen verzekerd bedrag Totaal verzekerde medische kosten minus eigen risico: 2975.- + 500.- = 3475.- Verzekerd bedrag dierenverzekering (max. 3000.- per verzekeringsjaar): 2975.- + 500.- = 3000.-

Stap 4: Vastellen vergoeding Declaratiekosten: 45.- Klant X ontvangt de volgende vergoeding: 2955.-

Let op! Elke keer dat je een declaratie indient, betaal je hiervoor 45.-. Het is dus verstandig om jouw nota’s op te sparen. Let hierbij wel op dat de behandeldatum op de nota op het moment van indienen van een declaratie niet langer dan 12 maanden terug is.