inboedelverzekering

wat is het eigen risico bij de inboedelverzekering?

Het eigen risico van de inboedelverzekering houdt HEMA zo laag mogelijk. Per schade is je eigen risico 100.-. Behalve bij schade door diefstal van sieraden, audiovisuele- en computerapparatuur en bijzondere bezittingen, dan is het eigen risico 225.-.