opstalverzekering

hoe stellen wij de schade vast?

We kunnen op verschillende manieren de schade vaststellen:

  • Wij bepalen samen met jou hoe groot de schade is.
  • Wij vragen aan een deskundige hoe groot de schade is.
  • Je vraagt aan een deskundige hoe groot de schade is en wij vragen dat aan een andere deskundige. Deze twee deskundigen benoemen eerst een derde deskundige. Dan verklaart jouw deskundige hoe groot de schade volgens hem is. En onze deskundige doet dat ook. Als jouw deskundige en onze deskundige het eens zijn, is de schade vastgesteld. Als zij het niet eens zijn, moet de derde deskundige zeggen hoe groot de schade is. Deze derde deskundige moet dan eerst vragen wat jouw deskundige vindt en wat onze deskundige vindt. De derde deskundige moet een bedrag noemen dat daartussenin ligt. De deskundigen mogen hulp vragen aan andere deskundigen. Ze mogen dat samen of alleen doen.