rechtsbijstand­verzekering

is rechtshulp bij echtscheiding meeverzekerd?

Er is geen dekking voor juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met scheiden of uit elkaar gaan of die te maken hebben met een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap. Behalve voor (echtscheidings) mediation, daarvoor is er binnen Familie & Vermogen dekking. Hiervoor is een wachttijd van 3 jaar na het afsluiten van de verzekering van kracht. De kosten van (echtscheidings)mediation worden vergoed tot een maximaal bedrag van 3.000.- voor beide personen samen.