Veel mensen op reis zonder reisverzekering

Er zijn nog steeds veel Nederlanders die zonder reisverzekering op vakantie gaan. In 2013 was dit zo’n 12% van de buitenlandse vakanties (ContinueVakantieOnderzoek). Dit is niet zonder risico. Vooral de financiële gevolgen kunnen groot zijn. Lees hier waarom het belangrijk is om een reisverzekering af te sluiten.

basisdekking

Zonder reisverzekering op vakantie gaan kan grote financiële gevolgen hebben. De standaard dekking van elke reisverzekering biedt dekking voor buitengewone of onvoorziene kosten. Hiermee ben je in ieder geval gedekt voor:

  • repatriëring bij een ongeval, ziekte of overlijden: je vervoer van je vakantiebestemming naar huis wordt geregeld.

  • extra reiskosten: wanneer je voor ziekte of een ongeval extra reiskosten moet maken worden deze ook vanuit de basisdekking van je reisverzekering vergoed.

  • terugroeping bij overlijden: wanneer je partner, kind of naast familielid overlijdt worden de reiskosten van je vakantieadres naar huis vergoed. Dit geldt ook voor een levensbedreigende situatie van deze personen.

  • terugroeping bij materiële schade: wanneer je wordt teruggeroepen vanwege materiële schade aan je woning (door bijvoorbeeld brand) worden de kosten voor jouw reis naar huis vergoed.

  • kosten voor opsporings-, reddings- of bergingsacties: deze kosten worden betaald in geval van vermissing en/of bij een ongeval of overlijden (sommige verzekeraars hanteren hierbij wel een maximumdekking).

  • verlies van je paspoort: je krijgt hierbij hulp bij het regelen van een nieuw paspoort.

Mocht je iets overkomen en je moet bovengenoemde kosten zelf betalen dan zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. Het is dus verstandig om hiervoor een reisverzekering af te sluiten.

geneeskundige kosten

Een andere belangrijke reden om een reisverzekering af te sluiten zijn de mogelijke geneeskundige kosten waar je onverwachts mee kunt worden geconfronteerd. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat een groot gedeelte van de geneeskundige kosten in het buitenland door de zorgverzekering worden vergoed. Niets is minder waar. De zorgverzekering vergoedt alleen de Nederlandse prijzen van medische kosten. Ga je naar een land waar de medische zorg duurder is dan moet je de rest van de kosten zelf bijbetalen. Het verschil kan flink oplopen. Als je een doorlopende reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten hebt worden deze extra kosten vanuit de reisverzekering vergoed. Zorg dus als je buiten Nederland op vakantie gaat dat je sowieso een reisverzekering met een dekking voor geneeskundige kosten afsluit. Dit grote financiële risico is vaak voor een paar euro per maand (bij een doorlopende reisverzekering) te verzekeren. Meer over de vergoeding vanuit je zorgverzekering en reisverzekering lees je in het artikel ‘zorg- versus reisverzekering’

annulering

Ook annulering of het eerder moeten afbreken van je vakantie en de kosten die hierbij kunnen komen kijken kan een belangrijke reden zijn voor het afsluiten van een reisverzekering met aanvullende annuleringsdekking. Het kan gebeuren dat je om een dringende reden zoals ziekte of werkeloosheid niet op reis kunt of eerder moet terugkeren naar huis. Het zou natuurlijk jammer zijn als je bij annulering het geld dat je bij elkaar gespaard hebt voor een vakantie in rook op ziet gaan. In bepaalde gevallen wordt, wanneer je een reisverzekering met aanvullende annuleringsdekking hebt afgesloten, de verzekerde reissom of de ongenoten reistijd bij vroegtijdige terugkeer vergoed. Naast ziekte of werkeloosheid biedt deze dekking ook uitkomst bij ziekte of overlijden van je partner of naaste familieleden, zwangerschap en scheiding. Je kunt het beste even bij je eigen verzekeraar checken in welke gevallen je een beroep kunt doen op deze dekking, dit verschilt namelijk per verzekeraar.

terug naar overzicht

Bereken Premie