zorgverzekering

veelgestelde vragen

verzekeringen

Als wij de zorgkosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen, vorderen wij het eigen risico bij jou terug. In dit geval ontvang je van ons een rekening. Als je zelf een nota bij ons indient, wordt het eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding.

Jouw premie wordt omstreeks de 29e van de maand automatisch geïncasseerd.

Zoals in de voorwaarden staat aangegeven is Menzis de risicodrager van de HEMA Zorgverzekering. HEMA Financial Services en Menzis wisselen hierom bepaalde gegevens uit. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de bemiddelingstaken door HEMA Financial Services zoals informatievoorziening naar klanten, analyse en het verlenen van korting in het 'meer HEMA' programma. Er worden vanuit Menzis geen medische gegevens met HEMA Financial Services gedeeld.

HEMA Zorgverzekering vergoedt geen brillen en contactlenzen. Als klant van HEMA Zorgverzekering krijg je bij een aantal opticiens wel korting op brillen en contactlenzen. Kijk voor meer informatie hierover bij de vergoedingen voor brillen en contactlenzen.

Iedereen die bij de zorgverzekering van HEMA een basisverzekering heeft of aanvraagt, komt in aanmerking voor een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Daarbij is geen sprake van medische selectie.

Is de orthodontiebehandeling in 2023 of eerder gestart en nog niet beëindigd? Dan houd je recht op de vergoeding zoals deze was, namelijk 100% tot 1.500.- voor de gehele verzekeringsduur. De vergoeding stopt wanneer het maximale bedrag van 1.500.- is bereikt of als jouw kind 18 wordt.

Als je de incasso voor premie storneert via jouw bank, sturen we een acceptgirokaart verhoogd met 1,50 voor incassokosten. Deze 1,50 tellen wij bij het openstaande bedrag op. Aan een eigen risico/eigen bijdrage storneringsnota zijn geen kosten verbonden.

Nee, kinderen tot 18 jaar hebben geen verplicht of vrijwillig eigen risico.

Dat kan in enkele eenvoudige stappen:

 • start een premieberekening en vul bij stap 1 het gewenste eigen risico en welke aanvullende dekking en/of tandartsverzekering je wilt meeverzekeren.
 • vul bij stap 2 persoonsgegevens in van de verzekerde(n).
 • vul bij stap 3 betaalgegevens in voor de maandelijkse incasso en ga akkoord met de voorwaarden.
 • klik vervolgens op ‘Verstuur aanvraag’. Je huidige zorgverzekering wordt (indien van toepassing) automatisch opgezegd.

Iedereen die bij de zorgverzekering van HEMA een basisverzekering heeft of aanvraagt, komt ook in aanmerking voor een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Daarbij is geen sprake van medische selectie. Echter, als je een achterstand hebt in het betalen van de premie bij jouw huidige zorgverzekeraar, kan je aanvraag worden afgewezen. Overstappen is dan niet mogelijk.

Ja, dat kan. Wij nemen akkoordverklaringen, toestemmingen/machtigingen, persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging van je vorige zorgverzekeraar over.

Heb jij in 2023 een wachttijd gehad en start je in 2024 met de orthodontiebehandeling? Dan houd je recht op de vergoeding zoals deze was, namelijk 100% tot 1.500.- voor de gehele verzekeringsduur. De vergoeding stopt wanneer het maximale bedrag van 1.500.- is bereikt of als jouw kind 18 wordt.

Je kunt jouw rekeningnummer wijzigen. Dit kan online in ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via onze klantenservice op 088 – 222 41 14.

Dit kan niet. Voor de HEMA Zorgverzekering kun je alleen per maand betalen via automatische incasso.

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie en is het geheel aan medisch specialistische zorg dat je in een zorgtraject ontvangt. Als je bijvoorbeeld een gebroken been hebt, wordt er in het ziekenhuis vaak een röntgenfoto gemaakt en gips aangebracht, maar er kan ook een operatie nodig zijn waarbij je tijdelijk opgenomen wordt. Een DBC-traject duurt maximaal 120 dagen. Aan het eind van de behandeling stuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Als de behandeling eerder ten einde komt, wordt het DBC-traject eerder afgesloten. Duurt de behandeling langer, dan wordt een nieuw traject geopend. De DBC-systematiek is in Nederland ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die ziekenhuizen leveren.

Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dat kun je niet wijzigen. Wel kan iedere verzekerde van 18 jaar en ouder kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Ook op een polis kan het vrijwillig eigen risico per persoon verschillen.

Wanneer je voor 1 januari een HEMA Zorgverzekering aanvraagt, zeggen wij jouw huidige zorgverzekering automatisch voor je op. In januari kun je alleen nog een HEMA Zorgverzekering aanvragen als je zelf jouw huidige zorgverzekering voor 1 januari hebt opgezegd.

Voor kroon- en brugwerk voor volwassenen is er geen wachttijd.

Voor het krijgen van een vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat je gedurende de wachttijd geen vergoeding krijgt voor orthodontie. De wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering. Er zijn twee uitzonderingen. Ben je heel 2023 al bij HEMA verzekerd met pakket aanvullend 3? Dan geldt er geen wachttijd. Heb je bij een andere verzekeraar een vergelijkbare dekking? Dan kun je gebruikmaken van de gelijk-over-regeling.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Als er zorgkosten worden vergoed uit de basisverzekering krijg je in 2024 de eerste 385,- niet vergoed (2023 385,-) . Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Bij een eigen bijdrage komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. Zo geldt er bijvoorbeeld een wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer.

In de Zorgvinder kun je zien met welke zorgaanbieders bij jou in de buurt we afspraken hebben. Klik hier om naar de Zorgvinder te gaan.

Eerst verrekenen we de eigen bijdragen, daarna verrekenen we het eigen risico.

Voor het krijgen van een vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat je gedurende de wachttijd geen vergoeding krijgt voor orthodontie. De wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering. Er zijn twee uitzonderingen. Ben je heel 2023 al bij HEMA verzekerd met pakket aanvullend 3? Dan geldt er geen wachttijd. Heb je bij een andere verzekeraar een vergelijkbare dekking? Dan kun je gebruikmaken van de gelijk-over-regeling.

Als je de premie niet kunt betalen, kun je een betalingsregeling aanvragen.

Er mag niet worden geselecteerd op medisch risico, leeftijd of andere kenmerken. Iedereen kan dus een basisverzekering afsluiten bij HEMA Zorgverzekering. Alleen als je een achterstand hebt in het betalen van de premie bij jouw huidige zorgverzekeraar, is overstappen niet mogelijk. Dit kan dan pas als je alle openstaande premies hebt betaald.

Voor HEMA wordt met enkele zorgaanbieders een maximumbedrag afgesproken dat zij in een kalenderjaar mogen declareren. Dit wordt ook wel 'omzetplafond' genoemd. Als een zorgaanbieder dit maximum bereikt, kan het voorkomen dat je niet meteen bij deze zorgaanbieder terechtkunt. In dat geval kun je ervoor kiezen om op de wachtlijst van de zorgaanbieder te worden geplaatst. Als je meteen wilt worden geholpen, bel dan naar onze Zorgadviseur op telefoonnummer 088 - 222 41 14 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 19.00 uur). De Zorgadviseur kijkt dan samen met jou waar je wel terechtkunt. Als het maximum wordt bereikt tijdens je behandeling, heeft dat voor jou geen gevolgen. Je kunt jouw behandeling gewoon afmaken. Ga naar de vergoedingen overzicht voor meer info.

Indien je op dit moment verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kun je per 1 januari van het eerstvolgende jaar overstappen. Dit is wettelijk zo geregeld. Indien van toepassing zeggen wij je huidige zorgverzekering op.
Je kunt in onderstaande gevallen ook per vandaag (of een andere datum in de toekomst) een zorgverzekering afsluiten:

 • - je bent in dienst van een nieuwe werkgever en nu collectief verzekerd
 • - je bent nu meeverzekerde op een polis van ouder(s)/verzorger(s)
 • - je komt uit het buitenland
 • - je komt uit militaire dienst
 • - je was voorheen gedetineerd
 • - je was nog niet verzekerd
 • Vaak zijn er meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op de markt. Bij sommige geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm heb je alleen recht op die geneesmiddelen die door HEMA zijn aangewezen. Dit zijn de zogenaamde preferente geneesmiddelen. Door het preferentiebeleid kun je van jouw apotheek medicijnen krijgen die mogelijk in een ander doosje zitten dan je gewend bent. Ook het medicijn zelf kan een andere vorm en kleur hebben. Maar de werkzame stof en de sterkte zijn precies hetzelfde als van het medicijn dat je nu gebruikt. Omdat de kosten voor medicijnen meetellen in het eigen risico merk je de gevolgen van ons preferentiebeleid direct. De medicijnen kosten minder, dus je betaalt ook minder eigen risico per medicijn. Vindt jouw (huis)arts of medisch specialist een ander middel dan zo’n preferent geneesmiddel noodzakelijk, dan krijg je dat in de meeste gevallen gewoon vergoed. Je arts of apotheker kan je hier meer over vertellen. Een overzicht van de preferente geneesmiddelen vind je hier.

  De DBC-systematiek is ingevoerd om meer inzicht te krijgen in de zorg die ziekenhuizen leveren. Een DBC-traject duurt maximaal 120 dagen. De factuur van het ziekenhuis komt pas nadat het traject is afgesloten bij HEMA Zorgverzekering binnen. Vervolgens verwerken wij de factuur van het ziekenhuis en bekijken wij of je nog een bedrag moet betalen. Daarom krijg je van ons daarna pas een factuur van je eigen risico.

  Heb je een brief ontvangen van onze afdeling verhaal? Als jij zorgkosten hebt gemaakt waar iemand anders verantwoordelijk voor kan worden gesteld, neemt onze Afdeling Verhaal contact met je op. Dit doen ze vaak per brief en vragen daarin wat meer informatie over het ongeluk of de reden van je medische kosten. Zo kunnen we jouw zorgkosten op de aansprakelijke partij 'verhalen'. Jij merkt hier verder weinig van. Je zorgkosten worden gewoon vergoed en je mag blijven rekenen op goede zorg. Jij hoeft alleen in te loggen met je DigiD op mijn zorgoverzicht en vult de vragenlijst in. De rest proberen wij zo goed mogelijk af te handelen.

  Je kunt ook in 2024 bij elk ziekenhuis terecht.

  Je moet soms langer wachten voordat je terecht kunt bij jouw ziekenhuis. Dit komt vooral door een tekort aan zorgverleners. Benieuwd of je ergens anders sneller terecht kunt? Onze Zorgadviseur helpt je graag. Met een aantal zorgaanbieders maken wij afspraken over hoeveel zorg zij per jaar bij ons in rekening mogen brengen. Dat noemen we maximumbedrag of omzetplafond. Wat betekent dat voor jou? Heeft jouw zorgaanbieder de maximale hoeveelheid zorg bereikt voor dat jaar? Dan kan je voor een nieuwe behandeling eind 2024 misschien niet meer naar deze zorgaanbieder. Onze Zorgadviseur helpt je dan bij het vinden van een zorgaanbieder bij je in de buurt.

  We streven ernaar binnen 10 werkdagen uw declaratie te verwerken.

  De basisverzekering van HEMA is een combinatiepolis. In de Zorgvinder zie je per zorgaanbieder of er afspraken zijn gemaakt. Mocht je naar een zorgaanbieder willen die niet is gecontracteerd, dan ontvang je 70%-100% van de rekening (afhankelijk van het soort zorg) tot een maximum van 70% - 100% van het bedrag dat gemiddeld voor die behandeling is gecontracteerd. Je krijgt gecontracteerde zorg 100% vergoed.
  Mocht blijken dat de zorg die je nodig hebt onvoldoende beschikbaar is, dan wordt in de meeste gevallen 100% van de zorgkosten vergoed. Dat is de zorgplicht van de verzekeraar. Voor geestelijke gezondheidszorg en mondzorg bestaat in de basisverzekering van HEMA deze zorgplicht niet. Hiervoor verwijzen we je graag naar onze verzekeringsvoorwaarden.

  Dit kun je tot uiterlijk 31 december online wijzigen in ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch aan ons doorgeven via de klantenservice op 088 - 222 41 14. De aanpassing van de hoogte van jouw vrijwillig eigen risico gaat in per 1 januari.

  buitenland

  Je kunt buitenlandse nota's niet declareren via ‘mijn zorgoverzicht’ of de declaratie-app, omdat we daarvoor meer toelichting nodig hebben. Je dient buitenlandse nota’s dus per post naar ons op te sturen, samen met het declaratieformulier buitenlandse nota’s.

  Het is raadzaam om ook een reisverzekering af te sluiten. Ziekte of een ongeval in het buitenland kan extra kosten met zich meebrengen waartegen je beter verzekerd kunt zijn, zoals bijvoorbeeld verblijfskosten of kosten voor een veilige terugkeer naar Nederland. Klik hier om de premie voor een HEMA Reisverzekering te berekenen.

  De vergoeding voor zorgkosten gemaakt in het buitenland is gelijk aan de vergoeding in Nederland. Ga je in het buitenland naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan worden de kosten (onder aftrek van het eventueel eigen risico en eigen bijdrage) volledig vergoed. HEMA Zorgverzekering vergoedt 100% van de rekening tot maximaal 100% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven. Wil je meer weten over het buitenlandbeleid en gecontracteerde zorg in Nederland, neem dan contact op met de Zorgadviseur. Het telefoonnummer is 088 - 222 43 21 (lokaal tarief). De Zorgadviseur is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 19.00 uur.

  Heb je een buitenlands rekeningnummer, dan kun je deze alleen telefonisch wijzigen. Neem contact op met onze klantenservice.

  Alleen in geval van spoedhulp geldt vanuit de Aanvullende verzekering een vergoeding van maximaal 250,-.

  Op vertoon van de Europese zorgkaart heb je recht op medisch noodzakelijke zorg volgens de wetgeving van het land waar je tijdelijk verblijft. De wettelijke regelingen van de landen verschillen: in sommige landen is de zorg gratis, in andere landen betaal je een deel van de kosten (eigen bijdrage). De buitenlandse zorgaanbieder declareert de kosten bij ons. In het geval van een eigen bijdrage is het belangrijk dat je rekeningen en doktersvoorschriften bewaart en bij ons inlevert. De Europese zorgkaart dekt geen kosten van een medische behandeling als dit het doel van jouw reis is. Ook als je gebruikmaakt van de diensten van een zorgaanbieder die niet onder het buitenlandse gezondheidszorgsysteem gedekt zijn, kun je geen gebruikmaken van de Europese zorgkaart (bijvoorbeeld bij privéklinieken).

  De basisverzekering biedt veelal geen volledige dekking in het buitenland. Een aanvullende verzekering kan dan uitkomst bieden. Ook is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten.

  Je EHIC zit standaard in de app. Zo heb je de EHIC altijd bij de hand en hoef je hem niet apart aan te vragen. Hij is ook offline beschikbaar en de gehele verzekeringsduur geldig. De pas is persoonsgebonden. Ben je hoofdverzekerde? Dan zie je jouw eigen EHIC én die van de medeverzekerden in de app. Ben je medeverzekerde? Dan zie je alleen je eigen EHIC. Je vindt jouw EHIC onder 'Zorgpas' in de HEMA HEMA Zorgapp.

  De basisverzekering biedt veelal geen volledige dekking in het buitenland. Een aanvullende verzekering kan dan uitkomst bieden. Ook is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten.

  Wij adviseren je om contact op te nemen met de HEMA Alarmcentrale. Telefoon: +31 317 455 678. In geval van een ziekenhuisopname is dit zelfs verplicht. Het telefoonnummer van de Alarmcentrale staat ook achterop jouw zorgpas.

  Je hebt alleen toestemming nodig als je voor een behandeling in het buitenland in het ziekenhuis opgenomen moet worden (minimaal 1 nacht). Deze toestemming is niet nodig als er sprake is van spoedhulp. Neem in geval van spoedhulp altijd contact op met de HEMA Alarmcentrale. Telefoon: +31 317 455 678.

  EHIC is de afkorting van European Health Insurance Card.

  winkelkorting

  Je ontvangt de korting in de winkel, nadat je zelf je verzekerdennummer hebt gekoppeld aan je ‘HEMA pas’ account. Dit doe je via www.hema.nl/gelukskorting. Bestel je online via HEMA.nl dan koppel je eerst zelf je verzekerdennummer aan je ‘HEMA pas’ account. Hierna log je in op HEMA.nl. De korting wordt verrekend wanneer je gaat betalen.

  • je komt in aanmerking voor de korting bij het afsluiten van een HEMA Basisverzekering
  • je moet een 'HEMA pas' account hebben waar je je verzekerdennummer aan koppelt
  • zodra je de koppeling tot stand hebt gebracht, profiteer je op vrijwel al je aankopen van 10% korting

  Nee, de 10% korting is strikt persoonlijk. Kassamedewerkers hebben het recht om legitimatie te vragen.

  Op het moment dat je je verzekerdennummer hebt ontvangen, kun je de volgende werkdag de koppeling maken met je HEMA pas account. Vanaf dat moment ontvang je met je HEMA pas 10% korting op bijna al je aankopen. Heb je nog geen HEMA pas? Kijk hier hoe je kunt meedoen.

  De 10% korting is, zolang jouw zorgverzekering bij HEMA loopt, het hele jaar geldig. Bij het scannen van de HEMA pas of app wordt de 10% korting automatisch toegepast.

  Het verzekerdennummer dient eenmalig ingevoerd te worden voor validatie van de korting.

  Ja, je krijgt ook korting als je online bestelt op hema.nl. Dit geldt voor zowel bestellingen die je in de winkel ophaalt als die je thuis laat bezorgen. Om korting op online bestellingen te krijgen vul je in het besteloverzicht bij ‘actiecode’ de barcode van jouw zorgpas in. De korting wordt dan automatisch verrekend. Let op: het is belangrijk dat je de korting hier invoert, ook als je de bestelling in de winkel ophaalt. Korting op online bestellingen kan niet in de winkel worden verrekend.

  De 10% korting geldt op aankopen in Nederlandse filialen van HEMA of op HEMA.nl. Let op: de korting is niet op alle producten van toepassing. Korting wordt niet verstrekt op:

  • alcoholische dranken (zoals wijn en bier)
  • boeken en geneesmiddelen
  • cartridges
  • op facilitaire kosten (zoals vermaak- en bezorgkosten)
  • instax en poloroid artikelen
  • op waardebonnen en cadeaubonnen (zoals cadeaukaarten)
  • de volgende producten besteld op hema.nl: fotoproducten en gebak
  • op HEMA Verzekeringen en HEMA Tickets
  • scheurkalenders

  Nee, het verzekerdennummer kan één keer gebruikt worden. Je koppelt je verzekerdennummer hier. Na een succesvolle koppeling wordt de korting aan de kassa verrekend.

  Nee, de 10% winkelkorting wordt alleen verstrekt met de ‘HEMA pas’ of app waaraan de HEMA Zorgverzekering is gekoppeld. Huidige zorgverzekerden van HEMA ontvangen tot 1 januari 2024 10% winkelkorting met hun meer HEMA pas. Blijf je ook in 2024 verzekerd bij HEMA, dan blijft uiteraard ook je korting van 10% van kracht. Voor nieuwe verzekerden geldt dat zij vanaf 2024 recht op korting hebben zodra het verzekerdennummer is gekoppeld.

  digitale zorgpas

  In het buitenland is de digitale zorgpas meestal niet voldoende. Bij tijdelijk verblijf in het buitenland is het verstandig om een Europese zorgkaart (EHIC) mee te nemen. Neem altijd contact op met de HEMA Alarmcentrale als je snel medische hulp in het buitenland nodig hebt, telefoonnummer +31 317 455 678.

  Heb je nog een fysieke pas, dan kun je deze gewoon gebruiken. De pas blijft gewoon geldig, maar als de pas kwijt is of kapot, dan kun je geen nieuwe meer aanvragen. Je vindt de gegevens van de nieuwe zorgpas in de app.

  Je kunt je fysieke pas nog gebruiken zolang je bij HEMA zorgverzekering verzekerd bent. Je kunt er ook voor kiezen om je digitale zorgpas te gebruiken. Dit kun je doen met de vernieuwde HEMA zorg app. Voor meer informatie zie: zorgpas.

  We hebben gekozen voor een digitale zorgpas zodat je deze altijd makkelijk bij de hand hebt. De pas vind je in onze HEMA Declaratie-app in de App Store (IOS) en in de Play Store (Android). Koppel ook je zorgverzekering aan meer HEMA op www.hema.nl/gelukskorting en profiteer direct van je 10% extra korting op bijna alles bij HEMA. Je hebt hiervoor je verzekerdennummer nodig.

  wijzigingen

  Geef zo snel mogelijk de geboorte van jouw kindje door. Dit kan online via ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via de klantenservice op 088 - 222 41 14.

  In principe hoef je dit niet door te geven. De gemeente geeft elk overlijden aan ons door. Mocht je een correspondentieadres (van bijvoorbeeld de erven) door willen geven, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op 088 - 222 41 14.

  Ga naar ‘mijn zorgoverzicht’ rechtsboven in het menu, en druk op “wijzigen” bij “mijn gegevens”. Heb je een buitenlands rekeningnummer, dan kun je deze alleen telefonisch wijzigen. Neem contact op met onze klantenservice.

  Wil je persoonlijke gegevens wijzigen? Dat kan eenvoudig online in ‘mijn zorgoverzicht’. Wijzigingen in naam, voorletters, geboortedatum en woonadres kun je doorgeven bij de gemeente. Wij nemen aanpassingen in genoemde situaties standaard over uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

  mijn zorgoverzicht

  Via ‘mijn zorgoverzicht’ kun je:

 • - eenvoudig en veilig jouw eigen verzekeringsgegevens bekijken en wijzigen;
 • - je zorgpolis bekijken en downloaden;
 • - alle door HEMA Zorgverzekering aangeboden facturen voor premie, eigen risico en eigen bijdragen inzien;
 • - jouw zorgkosten inzien en declareren;
 • - een kraampakket en kraamzorg aanvragen
 • We streven ernaar jouw declaraties binnen 2 weken te verwerken.

  Geef zo snel mogelijk de geboorte van jouw kindje door. Dit kan online via ‘mijn zorgoverzicht’ of telefonisch via de klantenservice op 088 - 222 41 14.

  Met de declaratie-app van HEMA Zorgverzekering declareer je heel gemakkelijk jouw nota’s met een foto en een druk op de knop.

  Zeker! Bijvoorbeeld door het gebruik van DigiD. Met DigiD kun je zelf kiezen voor een bepaald veiligheidsniveau. Ook op andere manieren werken we voortdurend aan de veiligheid van jouw gegevens en onze systemen. Door het gebruik van DigiD wordt de Wet bescherming persoonsgegevens gevolgd.

  Als je voor 2024 de HEMA Zorgverzekering hebt afgesloten, kun je vanaf 1 januari 2024 inloggen in ‘mijn zorgoverzicht’.

  Je kunt op dit moment nog gewoon inloggen zoals je gewend bent maar krijgt de melding om sms-controle aan te vragen. Hiervoor heb je vanaf dat moment 6 weken de tijd. Log je al in met DigiD en extra sms-controle? Dan hoef je verder niets te doen. Is je telefoonnummer nog niet bekend bij DigiD? Vraag dan alvast sms-controle aan via Mijn DigiD.

  • Eenmalig inloggen met sms-controle. Als je toestemming geeft voor het plaatsen van een cookie, hoef je slechts eenmaal in te loggen met sms-controle. Door middel van een cookie word je herkend als je op een later moment weer wilt inloggen met hetzelfde toestel. Als je je cookies verwijdert, moet je ook weer één keer inloggen met DigiD en sms. Na 12 maanden wordt het cookie automatisch verwijderd.
  • Waarom inloggen met sms-controle? In ‘mijn zorgoverzicht’ staan privacygevoelige gegevens. Als je inlogt met sms-controle weten we zeker dat niemand misbruik maakt van je gegevens. Alle zorgverzekeraars in Nederland gaan over op deze extra beveiliging.

  declaratie-app

  Meestal kost dit enige tijd of is de foto die je hebt verstuurd niet juist. Na het indienen van de declaratie met de app moet de nota binnen 24 uur zichtbaar zijn in ‘mijn zorgoverzicht’.

  Om je persoonsgegevens nog beter te beveiligen, verandert de manier waarop je inlogt in de HEMA app. Vanaf 31 mei 2024 log je in met de DigiD app. Inloggen in de HEMA app met je vingerafdruk, pincode of gezichtsherkenning vervalt daarmee.

  Heb je de DigiD app al? Fijn! Controleer of je de DigiD app nog kunt openen, of je jouw pincode nog weet én of je nog kunt inloggen in de DigiD app. Lukt dat? Dan hoef je nu niets te doen.

  Heb je de DigiD app nog niet?

  • Download de DigiD app via Google Play of App Store. Duurt maar één minuut!
  • Open de app en volg de stappen om te activeren.
  • Activeer de DigiD app voor 31 mei.
  • Meer lezen over de DigiD app? Bekijk de website van DigiD.

  Dit kan alleen wanneer jij de hoofdverzekerde bent.

  Ja, dat kan. Je dient dan wel op beide apparaten de app te activeren met jouw DigiD.

  Nee, sommige smartphones hebben te weinig werkgeheugen om de foto’s optimaal te kunnen bewerken. Je krijgt dan de melding ‘helaas is er onvoldoende geheugen om de foto te optimaliseren’. Sluit alle overige apps en probeer het opnieuw. Lukt het daarna niet, kies dan een foto uit de galerij.

  Ja, je moet een DigiD hebben. Inloggen gaat vanaf 31 mei 2024 nog enkel via de DigiD app. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan snel aan! Dan kun je doen via dez link.

  Nee, dit kan niet. De status van een declaratie en daarmee ook de uitbetaling kun je terugvinden in ‘mijn zorgoverzicht’.

  De declaratie-app is alleen beschikbaar voor Android en IOS.

  Dit kan omdat je:

  • geen HEMA Zorgverzekering hebt
  • nu nog geen HEMA Zorgverzekering hebt, maar deze wel hebt aangevraagd voor 2024. Vanaf 01-01-2024 kan je je aanmelden voor de declaratie-app.